Помощен центърПомощ
Актуални графики за паладий

Цена на унция

Live 24 hours palladium chart [Kitco Inc.]
30 дни

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

60 дни

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

6 месеца

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

1 година

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

5 годинаe

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]