Помощен центърПомощ
Признаци

Лондонската асоциация London Bullion Market Association LBMA регулира качествените изисквания за кюлчетата „Good Delivery“.


Златни кюлчета
Сребърни кюлчета
Кюлчета
Кюлчета Good Delivery - Златни кюлчета
Кюлчета Good Delivery - Сребърни кюлчета
Гаранция за качество
 • LBMA е гаранция за спазването на стандарта за качество и за световна продаваемост на кюлчето
Good Delivery
 • гарантира върху кюлчетата признаци като чистота и тегло
Складиране
 • Кюлчетата се съхраняват непрекъснато след производството в сертифицирани складове с висока сигурност
Номер на кюлчето
 • Номерът на кюлчето е идентификацията на кюлчето и се нанася в регистър от производителя
Тегло
 • ок. 400 фини унции / 12,4 кг.
 • ок. 1000 фини унции / 31,1 кг.
Съдържание на благороден метал мин.
 • 350 фини унции / 10,9 кг.
 • 750 фини унции / 23,3 кг.
Съдържание на благороден метал макс.
 • 430 фини унции / 13,4 кг.
 • 1100 фини унции / 34,2 кг.
Размер
 • Дължина: 250 мм +/- 40 мм
 • Ширина: 70 мм +/- 15 мм
 • Височина: 35 мм +/- 15 мм
 • Дължина: 300 мм +/- 50 мм
 • Ширина: 130 мм +/- 20 мм
 • Височина: 80 мм +/- 20 мм
Чисто съдържание
 • Минимум 999,5 / 1000, респ. 99,95%
 • Минимум 999,0 / 1000, респ. 99,90%
Надпис върху кюлчето
 • Сериен номер
 • Контролен номер на производителя
 • Чистота
 • Година на производство