Помощен центърПомощ
Платина
Спестявайте в платинени кюлчета

Вие избирате платина като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от големи платинени кюлчета.

250 гр. Платина
Платината е един от най-ценните благородни метали в света

Поради изключителните си качества това е многостранно приложим метал както в медицината, така и в индустрията. Платината има най-висока съвместимост с тялото и органите от всички благородни метали и намира приложение при медицински сонди, както и при пейсмейкъри.

В индустриалната област платината се използва при производството на катализатори и горивни клетки. Освен това тя е обичан метал за бижута.

През 2000-та година търсенето е било 180 тона. През 2013-та година то се е покачило до над 250 тона.

Повишението се основава на многостранната приложимост на този метал, както и на все по-силното търсене от страна на инвестиционния сектор.

Също и азиатската бижутерийна индустрия все по-често посяга към платината.