Помощен центърПомощ

Impressum

Auvesta Edelmetalle AG

Данни съгласно § 5 TMG и други законови информации

Седалище:

Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen
Телефон: +49 8024-47 41 144
www.auvesta.com
info@auvesta.com
ДДС №: DE 263905793

Ръководство

Dr. Franz Hölzl

председателят на Надзорния съвет

Eduard Huber

Съд на регистрация

Окръжен съд Мюнхен
№ HRB 177768

Отговорник за съдържанието съгласно § 55 Пар. 2 RStV

Dr. Franz Hölzl
Auvesta Edelmetalle AG
Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen

Защита на данните

Защитата на вашите данни има най-висок приоритет за нас. Поради това по принцип ние не предаваме вашите лични данни на трети лица.

Нашата пълна политика за защита на данните можете да намерите тук

Марки и означения

Auvesta Edelmetalle AG (накратко „auvesta“) и други обозначени като регистрирани марки понятия или означения са марки или регистрирани марки на фирма Auvesta Edelmetalle AG. Логата, заглавните редове на страниците и навигационните ленти, графиките, символите на функционалните бутони и означенията на услугите са марки или обозначения на фирма Auvesta Edelmetalle AG. Тези марки или означения не трябва да се свързват с даден продукт или услуга, които не произлизат от auvesta, и не трябва да се използват по никакъв начин, който може да заблуди клиентите на auvesta или по някакъв начин може да понижи рейтинга или да дискредитира auvesta.

Всички други марки, които не са собственост на Auvesta и се появяват на тази уеб страница, са собственост на съответния правен собственик, който при дадени обстоятелства може да е свързан с auvesta или да е ангажиран или спонсориран от auvesta.

Процедури за разрешаване на спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (OS), които могат да бъдат намерени на адрес
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ние не сме задължени и не желаем да участваме в процедура за разрешаване на спорове.

Авторско право

Копирането или възпроизвеждането (включително отпечатване на хартия) на цялата уеб страница или на части от нея са разрешени само за целите на подаване на поръчка към auvesta или за целите на използването на тази уеб страницата като ресурс за закупуване.

Всяко друго използване на наличните на тази уеб страница материали или информации - включително възпроизвеждането, препродаването, промяната и публикуването за различни от разрешените цели - е забранено, освен ако фирма Auvesta Edelmetalle AG не е одобрила това предварително в писмена или електронна форма.

Отговорност за съдържания

Съдържанията на нашите страници се изготвят с най-голяма грижливост. Въпреки това ние не можем да поемем гаранция за верността, пълнотата и актуалността на съдържанията. Като търговец на услуги съгласно § 7 Пар.1 TMG ние отговаряме за собствените съдържания на тези страници съгласно общите закони. Съгласно §§ 8 до 10 TMG като търговец на услуги ние, обаче, не сме задължени да наблюдаваме предадени или запаметени чужди информации или да проучваме обстоятелства, които сочат за незаконна дейност. Задълженията за отстраняване или блокиране на използването на информации съгласно общите закони не се засягат от това. Отговорност във връзка с това е възможна, обаче, едва от момента на разпознаване на конкретно правно нарушение. При установяване на съответните правни нарушения ние незабавно ще отстраним тези съдържания.

Отговорност за линкове

Нашето предлагане включва линкове към външни уеб страници на трети страни, върху чиито съдържания нямаме влияние. Поради това ние не можем да поемем отговорност за тези чужди съдържания. За съдържанията на страниците от линковете отговарят съответните собственици или ползватели на страниците. Страниците от линковете са били проверени в момента на поставяне на линка за евентуални правни нарушения. Незаконни съдържания не са били разпознати към момента на поставянето на линковете. Постоянна проверка на съдържанията на страниците то линковете, обаче, не е мислима без конкретни поводи, говорещи за правно нарушение. При установяване на правни нарушения ние незабавно ще отстраняваме такива линкове.

Авторско право

Създадените от потребителя на страницата съдържания на тези страници подлежат на немското авторско право. Размножаването, редактирането, разпространяването и всякакъв вид продажба извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор. Изтегляне и копиране на тази страница е разрешено само за частна, но не и за търговска употреба. Ако съдържанията на тази страница не са изготвени от потребителя, тогава се спазват авторските права на трети лица. В частност съдържанията на трети лица се обозначават като такива. Ако въпреки това забележите нарушаване на авторските права, моля изпратете ни съответно указание. При установяване на правни нарушения ние незабавно ще отстраняваме такива съдържания.

Източници за използваните изображения и графики:

Fotolia

IStock