Помощен центърПомощ
В историята на човечеството в дългосрочен план до днес златото винаги е запазвало своята стойност

Физически благородни метали се намират във всяко депо

Благородните метали са подсигуряване на вашето състояние. Инвестирайте сега в благородни метали за вашето финансово бъдеще и сигурност. Чрез редовно закупуване на злато изграждате дългосрочно състояние, което запазва своята стойност.
Многостранно
приложение

Благородните метали се използват в медицината, космонавтиката и електротехниката, в екологията и развлекателната индустрия.

Високо
търсене

Търсенето расте, а резервите благородни метали свършват.

Вашето реално
притежание

При благородните метали инвестирате в реални стойности, а не в обещания

Златото е най-старата валута на света.
 


Закупуването на злато е запазваща стойността си алтернатива на паричните и инвестиционните продукти.

GЗлатото запазва стойността си
 


и след години все още е налично. Вашето злато винаги е вашата тиха резерва и може по всяко време отново да се обмени в пари.

Изгодна цена в резултат на редовно закупуване


Ако цената на златото падне, вие получавате повече злато за парите си.
Ако цената на златото се покачи, вие получавате по-малко злато за парите си.
Като сума вие печелите от по-изгодна средна цена.

Злато
Спестявайте в златни кюлчета

Вие избирате злато като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от големи златни кюлчета.

Повече информация - Злато
Спестявайте в златни кюлчета
Сребро
Спестявайте в сребърни кюлчета

Вие избирате сребро като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от големи сребърни кюлчета.

Повече информация - Сребро
Спестявайте в сребърни кюлчета
Платина
Спестявайте в платинени кюлчета

Вие избирате платина като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от големи платинени кюлчета.

Повече информация - Платина
Спестявайте в платинени кюлчета
Паладий
Спестявайте в платинени кюлчета

Вие избирате платина като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от големи платинени кюлчета.

Повече информация - Паладий
Спестявайте в платинени кюлчета
Монети
Спестявайте в благородни метали на монети

Вие избирате монети като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от монети.

Повече информация - Монети
Спестявайте в благородни метали на монети