Помощен центърПомощ
Злато
Спестявайте в златни кюлчета

Вие избирате злато като начин на спестяване.
С всяка покупка ви се причисляват части от големи златни кюлчета.

250 гр. злато
Хартиените пари непрекъснато губят стойността си

Огромното разрастване на количеството пари от страна на правителствата води до това, че хартиените пари непрекъснато губят от своята стойност. Златото не е засегнато от паричната политика на правителствата. Когато хартиените пари загубиха стойността си, собственикът на злато можеше да плаща навсякъде.

Златото запазва
стойността си
 

При въвеждането на еврото през 1999 г. за 100 евро човек можеше да си купи 12,7 грама злато. 16 години по-късно 100 евро стигат за закупуването на едва 2,8 грама злато.

Златото печели в неспокойни времена
 

Историята показва, че търсенето на злато и неговата цена винаги са се повишавали тогава, когато държавите са се намирали в кризисна икономическа и политическа обстановка и валутите са губили своята покупателна сила.

Златото е най-старата валута на света.
Златните резерви
скоро ще свършат.

Златото не може да се добива безгранично. Общото количество, което има още да се добива, се оценява на около 45 300 тона и при същата скорост на добиване стига само за още 15 години.

Търсенето на
злато расте

Големите държави в света в момента увеличават златните си резерви. Добивът на злато възлиза годишна на ок. 3 000 тона, а търсенето на злато в момента е ок. 4 100 тона годишно.

Злато се намира
във всяко депо

Международните инвестиционни фирми препоръчват да подсигурите минимум 100% от състоянието си с физическо злато. Инвестиционните специалисти купуват за своите състоятелни клиенти злато за подсигуряване на част от портфолиото. Централните банки на държавите съхраняват злато като валутни резерви.

Запазва стойността си

  • Златото се счита като сигурно по време на криза.
  • Златото е преживяло икономически кризи, валутни реформи и държавни банкрути.
  • Златото се използват от над 3 000 години като инструмент за запазване на стойност.
Развитие на стойността

  • Световното търсене надвишава производството.
  • Златото не стига, защото количеството на добива е ограничено.
  • Златото не може да се произвежда по изкуствен начин.