Помощен центърПомощ

В 3 стъпки до вашето лично
Онлайн депо

 • Получете вашия личен онлайн достъп
 • Открийте вашето депо за благородни метали
 • Използвайте веднага свободата да купувате и да продавате
Вашето онлайн депо на бъдещето
Функции в реално време

 • Покупка
 • Продажба
 • Прехвърляне
 • Доставка
 • Смяна
 • Кеш план
Преглед - Онлайн депо
Покупка
Купувайте злато от цял свят съвсем лесно онлайн.

Плащайте с банков превод, поръчка за регистрирани плащания, СЕПА или незабавен превод

Покупка - Купувайте злато от цял свят съвсем лесно онлайн
Продажба
Продавайте злато от цял свят онлайн с точност до цент

Нанесете само сумата или количеството. Сумата на продажбата се превежда веднага на записаната от вас сметка.

Продажба - Продавайте злато от цял свят онлайн с точност до цент
Прехвърляне
Изпращайте и получавайте безплатно злато онлайн.

Прехвърляйте безплатно пари между две депа на Auvesta.

Прехвърляне - Изпращайте и получавайте безплатно злато онлайн.
Трезорно прехвърляне
Вие решавате, къде да се съхранява вашия благороден метал.

По желание можете да преместите вашите благородни метали от Цюрих към Франкфурт или Лондон.

По желание можете да преместите вашите благородни метали от Цюрих към Франкфурт или Лондон
Смяна
Обменяйте онлайн в други благородни метали.

Коригирайте разпределението на вашите благородни метали. Продайте вашето злато и го сменете веднага със сребро, платина или паладий.

Смяна - Обменяйте онлайн в други благородни метали.
Кеш план
спестявайте днес, изплащайте вдругиден.

Настройте напр. веднъж месечно вашите продажби. След това в определения момент вашите благородни метали ще бъдат продадени автоматично и парите ще бъдат преведени на посочената от вас сметка.

Кеш план - спестявайте днес, изплащайте вдругиден
Доставка
Поръчайте доставка на вашето злато до вкъщи.

Съставете пратката по количества и големина на кюлчетата. Изберете с коя куриерска фирма да бъдат изпратени вашите благородни метали.

Изпращайте и получавайте безплатно злато онлайн.
Склад
В преглед

 • Наличност
 • Кюлчета
 • Сметка с склада
 • Контрол
 • Дневен баланс
Онлайн депо склад - Всички складови наличности от един поглед
Преглед на всички транзакции
За всички продажби, покупки и доставки се съставя счетоводен отчет.

 • Метал
 • Количество
 • Сума
 • Дата и час на покупка
Покупки - За всяка покупка се изготвя счетоводен отчет.
Проверка на вашите благородни метали
Преглед на всички важни документи.

 • Дневен баланс
 • Застрахователна полица
 • Складови списъци
 • Доклад от проверката на склада
Контрол - Преглед на всички важни документи.
Стандарт за сигурност
За изпълнението на вашите транзакции се използва най-новият стандарт за сигурност.

Изберете между методите SecureCard и MobileTAN, или ги използвайте и двата.

Изпращайте и получавайте безплатно злато онлайн.
Проверка
Качвайте документи със сигурно кодиране.

Качете съвсем лесно онлайн вашите документи за легитимация като лична карта, извлечение от сметката или документ с адрес. Или ни изпратете вашите документи по пощата.

Онлайн депо склад - Всички складови наличности от един поглед